↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


สถานที่จัดงาน/การเดินทาง

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: +66 (0) 4320 2143-4 โทรสาร: +66 (0) 04320 2145

รายละเอียดเรื่องการเดินทาง

 1. การเดินทางโดยเครื่องบิน

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

   ตารางเที่ยวบินขาออก : กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ ถึง ขอนแก่น
   ออกเดินทาง 07:15 10:45 13:55 15:20 18:20
   การมาถึง 08:10 11:40 14:50 16:15 19:15
   ตารางการเดินทางกลับ : ขอนแก่น ถึง กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ
   ออกเดินทาง 08:45 12:25 15:25 16:45 20:00
   การมาถึง 09:40 13:20 16:20 17:40 21:00
   ข้อมูลการติดต่อ

   เว็บไซต์ : http://www.thaiairways.co.th
   • กรุงเทพมหานคร
    โทรศัพท์ : (02) 356-1111
    โทรสาร : (02) 545-3300
    E-mail : ropsvc@thaiairways.com
   • ขอนแก่น
    โทรศัพท์ : (043) 227-701-4
    โทรสาร : (043) 227-708
    E-mail : kkcsd@thaiairways.com

  • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

   ตารางเที่ยวบินขาออก : กรุงเทพฯ - ดอนเมือง ถึง ขอนแก่น
   ออกเดินทาง 07:10 18:40
   การมาถึง 08:05 19:35
   ตารางการเดินทางกลับ : ขอนแก่น ถึง กรุงเทพฯ - ดอนเมือง
   ออกเดินทาง 08:35 20:05
   การมาถึง 09:30 21:00
   ข้อมูลการติดต่อ

   เว็บไซค์ : http://www.airasia.com
   โทรศัพท์ : (02) 515-9999
   เวลาทำการ : 8.00 – 21.00 น.
   วันทำการ : ทุกวัน

 2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

  • บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

   สามารถเช็คตารางเวลาเดินรถ กรุงเทพฯ ถึง ขอนแก่น และ ขอนแก่น ถึง กรุงเทพฯ ได้ที่
   http://www.nca.co.th/timetable-bkk-khon.html

   ข้อมูลการติดต่อ

   เว็บไซต์ : http://www.nca.co.th
   • ศูนย์บริการนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ
    เวลาทำการ : 04.00 - 01.00 น.
    โทรศัพท์ : 1624
   • ศูนย์บริการนครชัยแอร์ ขอนแก่น
    เวลาทำการ : 05.00 - 01.00 น.
    โทรศัพท์ : (043) 333-777