↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


<< ย้อนกลับ
การนำเสนอภาคโปสเตอร์
ลงประกาศเมื่อ: 2021-09-24 17:33:07 ผู้ลงข่าว: kenshin

SELLING PRICE AND PACKAGING DESIGN IMPROVEMENT FOR MARKETING OF CRISPY ROTI PRODUCT IN AMPHOR MUANG, KHON KAEN


Kwanchaya Nilchamnan 1,
Paweenuch Bonnraksa 2,
Supaporn Attakomol 3,
Rattikorn Sirikhan Butla 4,
Pholritt Julmon 5


Corresponding Email: pholritt@kku.ac.th1 B.Sc. in Production Technology, Faculty of Technology, Khon Kaen University, Thailand
2 Assistant Manager, Siam Global House (Public) Co., Ltd., Roi Et, Thailand
3 Assistant Professor, Design Program, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand
4 Assistant Professor, Design Program, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand
5 Assistant Professor, Program of Production Technology, Khon Kaen University, Thailand, E-mail: pholritt@kku.ac.th


Videoplasty.com, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

attachpic