↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:
  • home/


งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8

แนวปฏิบัติ สำหรับผู้นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ: 2021-09-20 14:52 ผู้ลงข่าว: nagarin

แนวปฏิบัติ สำหรับผู้นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet 1. ผู้นำเสนอทุกท่าน เข้า link (Google Meet) ห้องนำเสนอของท่าน ตามตารางกำหนดการนำเสนอ ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อรายงานตัวและทดสอบระบบ 2. ให้ผู้นำเสนอเปิดกล้อง และเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ให้เป็นชื่อ-นามสกุลจริงของผู้นำเสนอ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมการประชุม 3. เมื่อถึงลำดับการนำเสนอของผู้นำเสนอแต่ละท่านให้ แนะนำตัว และ เสนอผลงานโดยใช้การแชร์ไฟล์ Power Point 4. ผู้นำเสนอมีเวลาสำหรับการนำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถามและคำแนะนำ 5 นาที รวมเป็น 15 นาที/บทความ 5. ผู้นำเสนอจะสามารถดาวน์โหลด proceeding และ เกียรติบัตรได้ ในวันที่ ...