สารสนเทศสำหรับนักศึกษา

ยื่นคำร้องออนไลน์, ฐานข้อมูล Full-Text, โฮมเพจรายวิชา

ตารางสอบ Thesis/IS

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

MBA-KKU Journal

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ข่าว/ประกาศจากวิทยาลัย

MBA KKU ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดยบริษัท ไทยเบพเวอรเรจ จำกัด (มหาชน)
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯข่าวสารบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
นักศึกษาmba kku ในรายวิชา CM017814 การจัดการการตลาด (Marketing Management) ร่วมจัดงาน “นุ่งซิ่นกินแมง” แหล่งโปรตีนโลก หรือ Edible Insect Food Fair-1st in Thailand @Khon Kaen
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสารอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
รางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสารอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯข่าวสารบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
MBA KKU จัดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษาข่าวสารอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯข่าวสารบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
MBA KKU ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ดูข่าว/ประกาศทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากวิทยาลัยฯ ข่าวสำหรับนักศึกษา ข่าวการลงทะเบียน ข่าวการสอบประมวลความรู้

  เราเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคเอเชีย   

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

lamman@kku.ac.th

Upcoming Events
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

พุธ
14
ตุลาคม 2563
กิจกรรมดำเนินมาแล้ว 8 วัน และจะสิ้นสุดในอีก 19 วัน
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปี 2563
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2563
จันทร์
19
ตุลาคม 2563
กิจกรรมดำเนินมาแล้ว 3 วัน และจะสิ้นสุดในอีก 10 วัน
สัปดาห์การประเมินรายวิชา และการประเมินอาจารย์ผู้สอน
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
ประจำชุดวิชาที่ 1/2563
อาทิตย์
1
พฤศจิกายน 2563
อีก 10 วันกิจกรรมจะเริ่ม
ปิดการเรียนการสอนประจำชุดวิชา 1/2563
วันสุดท้ายของการเรียนในชุดวิชา
พุธ
11
พฤศจิกายน 2563
อีก 20 วันกิจกรรมจะเริ่ม
ลงทะเบียนวิชาเรียน ชุดที่ 2/2563
ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด
สำหรับเจ้าหน้าที่
© 2020 CGSM KKU. All Rights Reserved.
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002เข้าเว็บไซต์เดิมของวิทยาลัย [ Old Web ]