home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,526,207
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ กุมภาพันธ์ 2561 ]
2,567


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แยกตามรายวัน

215
 
151
 
66
 
48
 
154
 
74
 
108
 
153
 
71
 
72
 
86
 
59
 
83
 
187
 
218
 
95
 
95
 
214
 
193
 
100
 
125
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

7551
 
2983
 
4919
 
7117
 
10946
 
9217
 
8575
 
5343
 
5546
 
4252
 
4079
 
2567
 
มีนาคม
2560
เมษายน
2560
พฤษภาคม
2560
มิถุนายน
2560
กรกฏาคม
2560
สิงหาคม
2560
กันยายน
2560
ตุลาคม
2560
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561
กุมภาพันธ์
2561