home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,513,095
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ พฤศจิกายน 2560 ]
3,332


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน พฤศจิกายน 2560 แยกตามรายวัน

192
 
125
 
152
 
92
 
265
 
139
 
89
 
141
 
266
 
112
 
111
 
182
 
191
 
170
 
164
 
202
 
181
 
124
 
235
 
199
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

3140
 
3762
 
3277
 
7551
 
2983
 
4919
 
7117
 
10946
 
9217
 
8575
 
5343
 
3332
 
ธันวาคม
2559
มกราคม
2560
กุมภาพันธ์
2560
มีนาคม
2560
เมษายน
2560
พฤษภาคม
2560
มิถุนายน
2560
กรกฏาคม
2560
สิงหาคม
2560
กันยายน
2560
ตุลาคม
2560
พฤศจิกายน
2560