home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,552,267
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ มิถุนายน 2561 ]
12,102


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน มิถุนายน 2561 แยกตามรายวัน

437
 
386
 
357
 
351
 
463
 
462
 
625
 
620
 
914
 
553
 
617
 
729
 
776
 
446
 
589
 
221
 
424
 
718
 
551
 
333
 
217
 
552
 
389
 
315
 
57
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

10946
 
9217
 
8575
 
5343
 
5546
 
4252
 
4079
 
3291
 
5200
 
3348
 
4686
 
12102
 
กรกฏาคม
2560
สิงหาคม
2560
กันยายน
2560
ตุลาคม
2560
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561