home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,613,602
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ มกราคม 2562 ]
2,875


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน มกราคม 2562 แยกตามรายวัน

67
 
104
 
232
 
255
 
116
 
159
 
156
 
215
 
162
 
198
 
129
 
138
 
127
 
169
 
167
 
146
 
200
 
135
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

3291
 
5200
 
3348
 
4686
 
14145
 
10986
 
11057
 
14414
 
6367
 
7880
 
5713
 
2875
 
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฏาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562