home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,502,586
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ กันยายน 2560 ]
6,741


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน กันยายน 2560 แยกตามรายวัน

227
 
163
 
364
 
321
 
474
 
268
 
392
 
200
 
182
 
259
 
559
 
484
 
354
 
152
 
197
 
225
 
107
 
319
 
159
 
226
 
337
 
537
 
178
 
57
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

3764
 
4288
 
3140
 
3762
 
3277
 
7551
 
2983
 
4919
 
7117
 
10946
 
9217
 
6741
 
ตุลาคม
2559
พฤศจิกายน
2559
ธันวาคม
2559
มกราคม
2560
กุมภาพันธ์
2560
มีนาคม
2560
เมษายน
2560
พฤษภาคม
2560
มิถุนายน
2560
กรกฏาคม
2560
สิงหาคม
2560
กันยายน
2560