home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,594,768
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ ตุลาคม 2561 ]
4,001


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน ตุลาคม 2561 แยกตามรายวัน

211
 
272
 
129
 
162
 
297
 
161
 
210
 
167
 
269
 
300
 
124
 
284
 
167
 
133
 
208
 
254
 
193
 
175
 
177
 
108
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

5546
 
4252
 
4079
 
3291
 
5200
 
3348
 
4686
 
14145
 
10986
 
11057
 
14414
 
4001
 
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฏาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561