home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,570,991
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ สิงหาคม 2561 ]
5,695


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน สิงหาคม 2561 แยกตามรายวัน

212
 
467
 
361
 
352
 
199
 
241
 
365
 
838
 
494
 
253
 
191
 
206
 
492
 
266
 
336
 
262
 
160
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

8575
 
5343
 
5546
 
4252
 
4079
 
3291
 
5200
 
3348
 
4686
 
14145
 
10986
 
5695
 
กันยายน
2560
ตุลาคม
2560
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฏาคม
2561
สิงหาคม
2561