ข่าว/ประกาศจากวิทยาลัย

(ขยายเวลา ถึง 5 เมษายน 2564) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 (The 9th Annual National Conference on Business and Accounting)

ลงประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9
The 9th Annual National Conference on Business and Accounting

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
rpanut@kku.ac.th
0900739539

ลงทะเบียนที่
http://ncba.utcc.ac.th/about1.php


สำหรับเจ้าหน้าที่

Sign-in with KKU Account

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002