home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,660,212
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ พฤศจิกายน 2562 ]
1,922


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน พฤศจิกายน 2562 แยกตามรายวัน

104
 
86
 
53
 
88
 
102
 
88
 
96
 
105
 
110
 
64
 
80
 
173
 
114
 
124
 
104
 
51
 
44
 
91
 
54
 
72
 
86
 
33
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

5713
 
6188
 
4090
 
5515
 
4947
 
2980
 
3784
 
6466
 
6692
 
4230
 
2671
 
1922
 
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม
2562
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
กรกฏาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562