home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,664,413
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ มกราคม 2563 ]
1,479


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน มกราคม 2563 แยกตามรายวัน

30
 
74
 
63
 
79
 
81
 
99
 
91
 
53
 
87
 
105
 
103
 
125
 
88
 
96
 
79
 
73
 
71
 
80
 
2
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

4090
 
5515
 
4947
 
2980
 
3784
 
6466
 
6692
 
4230
 
2671
 
2477
 
2167
 
1479
 
กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม
2562
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
กรกฏาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม
2562
มกราคม
2563