home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,670,712
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ เมษายน 2563 ]
879


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน เมษายน 2563 แยกตามรายวัน

27
 
27
 
35
 
58
 
34
 
589
 
44
 
62
 
3
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

2980
 
3784
 
6466
 
6692
 
4230
 
2671
 
2477
 
2167
 
2326
 
1901
 
2672
 
879
 
พฤษภาคม
2562
มิถุนายน
2562
กรกฏาคม
2562
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม
2562
มกราคม
2563
กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม
2563
เมษายน
2563