home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
  สถิติการใช้งานเว็บไซต์ / Web Statistic

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด
2,761,026
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือนนี้ [ กรกฏาคม 2563 ]
39,575


จำนวนผู้เข้าชมในเดือน กรกฏาคม 2563 แยกตามรายวัน

105
 
39276
 
86
 
104
 
4
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


จำนวนผู้เข้าชมแยกตามรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

6692
 
4230
 
2671
 
2477
 
2167
 
2326
 
1901
 
2672
 
1578
 
1839
 
48201
 
39575
 
สิงหาคม
2562
กันยายน
2562
ตุลาคม
2562
พฤศจิกายน
2562
ธันวาคม
2562
มกราคม
2563
กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม
2563
เมษายน
2563
พฤษภาคม
2563
มิถุนายน
2563
กรกฏาคม
2563