นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU จัดการอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ให้นักศึกษา mba kku

 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จัดการอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา MBA KKU เข้ารับฟัง และทางออนไลน์ผ่านระบบ meet.google.com/wzi-ycah-czd ณ ห้องจุฑาทิพย์ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว