นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

กำหนดการอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563

กำหนดการอบรม เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องจุฑาทิพย์ และ ออนไลน์ meet.google.com/wzi-ycah-czd

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว