นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

mba kku ร่วมพิธีรับพระราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : วีระชัย อุสูงเนิน

ภาพ : ฉัตรพร โพธิ์ชัย

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว