นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ผู้บริหาร มข. พบผู้บริหารและบุคลากร mba kku

  

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร มข. พบผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (mba kku) ในช่วงแรก รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอแผนการบริหารงาน กลยุทธ์การบริหารงาน ความสำเร็จของวิทยาลัย ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และความก้าวหน้าของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มข. กล่าวชื่นชม การทำงานของทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ รวมทั้งสถิติการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่MBA ในแต่ละปีมีจำนวนที่ค่อนข้างน่าพอใจ และมีนักศึกษาจากต่างชาติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น รักษาการแทนอธิการบดี ยังกล่าวสนับสนุนให้ทางวิทยาลัย สร้างเครือข่ายกับองค์กรหน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ ร่วมมือพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กขยายไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ เพื่อดึงคนคุณภาพเข้ามาร่วมพัฒนาวิทยาลัย และดึงผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ของผู้เรียน ดั่งคำที่ว่า MBA KKU สร้างมหาบัณฑิตให้บริหารธุรกิจอย่างมือชีพ และในช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของทางMBA ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่สนใจ เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA มข. ร่วมกัน และปิดท้ายด้วยการเดินเยี่ยมชมภายในวิทและยาลัย

ข่าว: วีระชัย อุสูงเนิน ขอขอบคุณกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว