นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

mba kku workshop การลงลายมือชื่อในระบบ Digital ID online

 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Workshop เกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ประจำและบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร workshop การลงลายมือชื่อ KKU Digital ID ณ ห้องประชุมสำนักงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว