นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ท่าน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ท่าน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร คณะกรรมการนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍

ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากว่า 20 ปี ทั้งในบทบาทคณะกรรมการนโยบาย ประจำวิทยาลัยฯ ผู้ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ และเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร MINI MBA การบรรยายพิเศษประจำเดือน และวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการทางธุรกิจ ของวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับด้านกฎหมาย การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษี การลงทุนด้านต่างๆ

ท่าน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารโลกประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍และท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีอากรให้บริษัทเอกชน องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ หลายแห่งในประเทศไทย

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว