นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU จัด Workshop เกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบออนไลน์ และ Work form Home

 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Workshop เกี่ยวกับเรื่องการสอนแบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ประจำและบุคลากรวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำการใช้สื่อการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องกรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว