นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU จัดกิจกรรม OKRs training

วันที่ 4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ภิญโญ รัตนพันธ์ จัดกิจกรรม OKRs training "การถ่ายทอด Objective & Key Results (OKRs) สู่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับ บุคลการกรวิทยาลัย" เพื่อกำหนด Objective และ Key Results ของงานประจำ ในระยะเวลา 3 เดือน ( 1 ไตรมาส) ณ ห้องประชุมสำนักงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว