นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

mba kku ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Staff Mobility For Training

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Staff Mobility For Training อันเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ BA School of Business and Finance ประเทศลัตเวีย ภายใต้ทุน Erasmus โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือด้านการดำเนินงานร่วมกันของสองสถาบัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการ Erasmus ทั้งนี้ ผู้บริหารของ BA School of Business and Finance และเข้าพบรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว