นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU พบหอการค้าและ YEC จ.ยโสธร

             วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ เดินทางไปยังหอการค้าจังหวัดยโสธรตามกิจกรรมสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในโครงการองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โอกาสนี้ได้เข้าพบ คุณวิโรจน์ ฉัตรหิรัณย์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) และศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และหารือเกี่ยวกับการร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจในจังหวัดยโสธรในโอกาสต่อไป

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว