นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU สวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย


  วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดี ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ณ ห้องพักรับรองอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว