นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

คณบดีนำทีม MBA KKU เยี่ยมหอการค้า จ.ร้อยเอ็ดและโกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่

             วันที่ 23 มกราคม 2563  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เดินทางไปยังหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดตามกิจกรรมสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในโครงการองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โอกาสนี้ได้เข้าพบ ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด คุณชลทิชา ชิตวิเศษ ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกรรมการหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับการร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่จะร่วมมือจัดทำกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ในรายการสังคมธุรกิจ ซึ่งออกอากาศทางเสียงไทยแลนด์ เคเบิล ทีวี ซึ่งเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

           จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เข้าพบคุณวิทูร สุริยวนากุล  ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยคุณวิทูรได้นำคณะชมการทำงานในแผนกต่างๆ ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของโกลบอลเฮ้าส์ ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้าน ที่ในปัจจุบันได้ขยายสาขาออกไปทั้งหมด 67 สาขาทั้งในและต่างประเทศ

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว