นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Summer Program ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สมัครเข้าร่วมโครงการ 2020 Southwest University International Students Summer Program ภายใต้หัวข้อ Exploring Chongqing, Understanding China ระหว่างวันที่ 14 -30 มิถุนายน 2563 ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีสัญชาติไทย
4. มีทักษะภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (การสื่อสารจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
5. มีทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม

Southwest University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และค่าประกัน

นักศึกษาที่สนใจส่งประวัติส่วนตัว (CV) ได้ที่นางสาวยุวธิดา บุญมาก เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://swu.17gz.org/ ภายในวันที่24 เมษายน 2563 โดยทาง Southwest University จะพิจารณามอบทุนและแจ้งผลการพิจารณาทุนให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว