นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU รุกประชาสัมพันธ์หลักสูตร เริ่มต้นที่ชัยภูมิ

                    วันที่ 8 ม.ค. 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เดินทางไปยังหอการค้าจังหวัดชัยภูมิตามกิจกรรมสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในโครงการองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในโอกาสนี้ได้เข้าพบคุณสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ คุณวรเจตน์ ชัยวิรัตนะ ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยกรรมการหอการค้าและศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ โดยนอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับการร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านธุกิจและการจัดการมาอบรมให้แก่นักธุรกิจในโอกาสต่อไป

 

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว