นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นวิทยากรรับเชิญ (guest speaker) บรรยายพิเศษในรายวิชา CM 017 819 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

วันที่ 4 มกราคม 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นวิทยากรรับเชิญ (guest speaker) บรรยายพิเศษในรายวิชา CM 017 819 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ ห้องตรีทิพ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว