นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ทุนรัฐบาลฮังการี Stipendium Hungaricum เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

รัฐบาลฮังการีมอบทุนการศึกษา "Stipendium Hungaricum" ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2545 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

3. เป็นผู้ไม่เคยรับทุน Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สามารถสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโทได้

4. เป็นผู้ไม่เคยรับทุน Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

สามารถสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอกได้

5. มีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว