นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

mba kku แสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี 2562

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี 2562 จำนวน 12 คน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงความยินดี และ รองศาสตราจารย์นายแพย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมี การบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้” โดยนายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มอบ และมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้ติดตาม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว