นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 256

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง

แม่นมาตย์ คณบดี พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พร้อมทำโรงทาน ซึ่งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว มข.มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี รศ.นพ.นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ประธานเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้น นายสุนัย โภคขรัตน์ พราหหมณ์ นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย พราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง ประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา จากนั้น รำบวงสรวงในชื่อชุด แก้วกัลยาศรัทธาธรรม โดยนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จบรำบวงสรวงเจ้าหน้าที่ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น Cr:เนื้อหาข่าวจาก KKU NEW

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว