นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

Oita University รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

              รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในโครงการ Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
             1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563)
             2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2563)

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5 (ต้องมี)
3. มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (กรณีสมัครโปรแกรม N4)
4. ต้องกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความคาดหวังตั้งใจในการไปศึกษา ณ Oita University
6. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ 

ส่งใบสมัครได้ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมีระยะเวลารับสมัครดังนี้
1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2563)
กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://tiny.cc/9ap8fz

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว