นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA KKU) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี ในงาน The 15 international conference - IC HUSO 2019 จัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่อาคาร Hs.05 และอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว