home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU จัดกิจกรรมดูงาน ในการประชุม Eduniversal World Convention 2019

                    วันที่ 29 ต.ค.2562 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเสวนาและการดูงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประชุมด้านการศึกษาระดับโลก “Eduniversal World Convention 2019” จัดขึ้นโดย Eduniversal องค์กรจัดอันดับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากล และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้เข้าเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี พี แลนด์ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากสถาบันการศึกษาหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Transformation and Creativity in a hyper-connected world” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  นอกจากการบรรยายด้านวิชาการแล้ว วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แขกชาวต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันงดงามของไทยทั้งการแสดงหุ่นละครเล็กจากคณะโจหลุยส์ การนวดแผนไทย กิจกรรมเรียนทำขนมไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างมาก

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว