home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รองคณบดี MBA KKU รุกประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและหลักสูตรในงาน Eduniversal World Convention 2019

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด นำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชาสัมพันธ์สู่สายตาผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลก ในงานประชุมด้านการศึกษาระดับสากล “Eduniversal World Convention 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

 

pic

pic

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว