นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University (Spring 2020) ประเทศเกาหลีใต้

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University (Spring 2020) ประเทศเกาหลีใต้  โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น ด้วยตนเอง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ของมหาวิยาลัยขอนแก่น
2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
3. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น


สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://iad.kku.ac.th/ 


ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ พร้อมส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และ e-mail address ที่จะใช้ในการสมัครออนไลน์ ได้ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว