นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 94/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการมีพี่เลี้ยงเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

pic

pic

pic

pic

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว