นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว (แบบสีเขียว) หลังจากวันยื่นไปแล้วอย่างน้อย 1-2 เดือน หรือไม่เกิน สิ้นเดือน ตุลาคม (สำหรับกรณีรับปริญญา ธันวาคม 2559) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ https://reg.kku.ac.th/registrar/home.asp?avs=42644.6058101852  หน้าจอนี้ ตรงหัวข้อ "สำเร็จการศึกษา" ซ้ายมือ  ถ้ามีชื่อตัวเองขึ้น ให้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ตึกพิมลกลกิจ ชั้น 2 ได้เลย ซึ่งแต่ละคนจะเสร็จไม่พร้อมกัน อาจเนื่องจาก ช่วงที่ยื่น ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่พร้อมสำเร็จการศึกษา เช่น

- เกรดทุกรายวิชายังไม่ขึ้นในระบบ

- รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ทั้ง กรณี IS และ  Thesis) ยังไม่ได้ส่ง

- เกณฑ์ภาษาอังกฤษยังไม่ผ่าน

- ชื่อในระบบไม่ถูกต้อง

- ไม่มีสถานภาพความเป็นนักศึกษา เป็นต้น

ทำให้การดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่ควร กรณีที่สมบูรณ์ทุกอย่างจะได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนปกติรวดเร็วกว่า ถึงแม้จะยื่นขอสำเร็จการศึกษาช้ากว่าก็ตาม

หมายเหตุ กรณีที่มีนักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามที่กำหนด วิทยาลัยฯ ยังจะดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้และจะพยายามดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อความเป็นไปได้ที่จะสามารถรับปริญญาในช่วงเดือน ธันวาคม 2559 พร้อมท่านอื่นๆ

 

จึงอยากให้นักศึกษาทุกท่าน ก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบตัวเองทุกเรื่องตามระเบียบ (ซึ่งหากจำไม่ได้สามารถดูได้จากเวฟไซด์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือของคณะหรือในคู่มือนักศึกษา) หากสงสัยหรือมีปัญหาประการใด รบกวนติดต่อ อรอุมา  ศึกษา 0898417597

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว