นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

สรุปภาระงาน สำหรับพนักงานสายสนับสนุน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี วิทยาลัยฯ ใคร่ขอให้ท่านกรอกสรุปภาระงานประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ โดยพิมพ์และส่งมายังฝ่ายบริหาร (นางสโรชา อ้องแสนคำ) ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นี้  

 

สามารถดาวโหลดฟอร์มได้ 

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว