นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอข้อมูล

 ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอข้อมูล

 ขั้นตอน

1.กรอกใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอข้อมูล
2.ส่งใบคำร้องที่ฝ่ายวิชาการ
3.วิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ออกหนังสือให้ ภายในไม่เกิน 3 วัน (หลังจากที่ได้รับใบคำร้อง)

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว