นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการเรียนการสอน

ปฏิทินการเรียนการสอน

ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

previous
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
next
09:00 - 16:30 น.
CM 017 801 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ
 • ห้อง 1402
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์
 • Young Executive MBA รุ่นที่22 Sec.21และ Sec.22
 • ห้องเรียนออนไลน์ https://meet.google.com/nfe-vmni-gwb?hs=122&authuser=0
09:00 - 16:30 น.
CM 017 803 หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
 • ห้อง 1404
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.ธนภณ วิมูลอาจ
 • Executive MBA รุ่นที่27 Sec.3 และSec.4
 • https://kku-th.zoom.us/j/91122410544?pwd=T3cyZEJqU0pUeHVTSXdYcGxZTDJvQT09
09:00 - 16:30 น.
CM 017 814 การจัดการการตลาด
 • ห้องจุฑาทิพย์
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ
 • Young Executive MBA รุ่นที่21 Sec.21
 • ห้องเรียนออนไลน์ https://meet.google.com/yvd-ekky-ukj?hs=122&authuser=0
09:00 - 16:30 น.
CM 017 815 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
 • ห้องจุฑามาศ
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.อมรวรรณ รังกูล
 • Executive MBA รุ่นที่26 Sec.4
 • http://meet.google.com/xzn-onyk-qtg
09:00 - 16:30 น.
CM 017 818 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 • ห้อง 1403
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม
 • Executive MBA รุ่นที่26 Sec.3
 • ห้องเรียน online วิชา CM017818 ระเบียบวิธีวิจัย Exe.26 Sec.03 http://meet.google.com/bgu-vtbu-wyn
09:00 - 16:30 น.
CM 017 819 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ห้องตรีทิพ
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล
 • Young Executive MBA รุ่นที่21 Sec.22
 • https://kku-th.zoom.us/j/95930162975?pwd=b1NYdUhCVlFtKzIrNHJoaFFqR1IwZz09

up กลับไปด้านบน