นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการเรียนการสอน

ปฏิทินการเรียนการสอน

ปฏิทินการเรียนการสอน ประจำวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

previous
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
 
 
 
 
 
next
09:00 - 16:30 น.
CM 017 802 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจัดการ
 • ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน
 • อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร
 • Executive MBA รุ่นที่27 Sec.3 และSec.4
 • http://meet.google.com/xzo-qnph-bdy
09:00 - 12:00 น.
CM 017 803 หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ
 • ห้อง 1405,ห้อง 1403
 • สอบปลายภาค
 • Young Executive MBA รุ่นที่22 Sec.21
09:00 - 17:00 น.
CM 017 815 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
 • ห้องจุฑามาศ
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.อมรวรรณ รังกูล
 • EX.26 Sec.04
 • http://meet.google.com/xzn-onyk-qtg
09:00 - 16:30 น.
CM 017 817 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
 • ห้อง 1402
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
 • Young Executive MBA รุ่นที่22 Sec.22
 • https://meet.google.com/vor-ifme-hoi?authuser=0
09:00 - 16:30 น.
CM 017 818 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 • ห้องจุฑาทิพย์
 • อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
 • Executive MBA รุ่นที่26 Sec.3
 • https://meet.google.com/bgu-vtbu-wyn?authuser=0
09:00 - 16:30 น.
CM 017 819 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ห้องตรีทิพ
 • อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล
 • Young Executive MBA รุ่นที่21 Sec.21และSec.22
 • https://kku-th.zoom.us/j/94422065553?pwd=NlB1UDhPckZONk1GUFJJS1hNSmtwZz09#success

up กลับไปด้านบน