นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) จะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th หรือไปรษณีย์ ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบพิมพ์การขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้จากเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

กรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษามีความประสงค์จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตด้วยตนเอง สามารถติดต่อและดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการแทนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ และวันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่เว็บไซต์ http://www.kku.ac.th และ http://reg.kku.ac.th

รายละเอียดด้านการแต่งกายของบัณฑิต
  1. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมบัณฑิต บัณฑิตชาย เสื้อเชิ๊ตแขนยาวสีขาว ไม่สวมเสื้อยืด เนคไทดำ กางเกงดำ (หากใส่สูทให้ใช้สูทดำ) สวมรองเท้าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตหญิง ชุดดำไว้ทุกข์ ไม่สวมเสื้อยืดรัดรูป สวมกระโปรงทรงสุภาพ (ห้ามสวมกระโปรงสั้น) สวมรองเท้าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  2. การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และครุยวิทยฐานะ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๙๑๘/๒๕๕๕) ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษา

PDF Document (184.33 KB)

up กลับไปด้านบน