นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
News

สมาคมศิษย์เก่าฯ


นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

คุณธารา วัธนะวิไกร
ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
คุณบรรหาร วรศักดิ์โยธิน
คุณกิตติพันธ์ กิติอภิบูลย์
คุณโชคชัย คุณวาสี


คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

A description...

คุณสุรชัย คชินทักษ์
นายกสมาคม

 

A description...
A description...


คุณนิภาภรณ์ ธีระกนก
อุปนายกคนที่ 1

คุณวราภรณ์ เตียสุวัติเศรษฐ
อุปนายกคนที่ 2
A description...
A description...


คุณพิชิต พิศนุภูมิ
อุปนายกคนที่ 3

คุณดามพวรรณ ลาจ้อย
อุปนายกคนที่ 4
A description...
A description...
A description...


คุณคุณบัณฑิต วงษ์นาคเพ็ชร์
เลขา
ทีมสนับสนุน
คุณเกศราภรณ์ บุญเลิศ

 


คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล
เหรัญญิก
ทีมสนับสนุน
คุณณัฐชัย มหธรรม

 


คุณใหม่ พุฒิวณิชย์พิมล
นายทะเบียน
ทีมสนับสนุน
คุณมนัสมนณ์ ศุภนิมิตกูล

 

A description...
A description...
A description...


คุณศิวาการ ศิริวงษ์
ปฏิคม
ทีมสนับสนุน
คุณสุทธิวัฒน์ อัศวเมนะกุล
คุณพลภัทร คัมภีราวัฒน์

 


คุณจารุวรรณ นภาลัย
สาราณียกร/วิชาการ
ทีมสนับสนุน
คุณฉัตรวิโรจน์ ตตรีกาญจนา

 


คุณกันยาภัสสร โชติชัยชาญสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์
ทีมสนับสนุน
คุณรุ่งนภา ชุณหวรชัย
คุณธิติ ปราบ ณ ศักดิ์

 

A description...
A description...


คุณไกรพล ใจเที่ยง
สวัสดิการและสันทนาการ
ทีมสนับสนุน
คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์
คุณธนาทิพย์ อังสนันท์
คุณทิชัย ชัยมงคล

 


คุณชุมพร พารา
จัดหาทุน
ทีมสนับสนุน
คุณวุฒิชัย เหล่าวชิระสุวรรณ
คุณวิลาศ สุดมี
คุณธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย

 

up กลับไปด้านบน