นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
การสมัครเรียนผ่านเว็บ (Online) ในช่วงการเปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดย ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชำระค่าสมัครให้กับทางวิทยาลัยฯ ก่อนวันสอบข้อเขียน (สำหรับโปรแกรม Young Executive MBA) หรือ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ (สำหรับโปรแกรม Executive MBA)

การสมัครเรียนผ่านเว็บ (Online)

ในช่วงการเปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดย ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชำระค่าสมัครให้กับทางวิทยาลัยฯ ก่อนวันสอบข้อเขียน (สำหรับโปรแกรม Young Executive MBA) หรือ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ (สำหรับโปรแกรม Executive MBA)

กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บการรับสมัครออนไลน์
วิทยาลัยฯติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัครของตนผ่านทางเว็บไซต์
ชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
นำหลักฐานประกอบการสมัคร และใบเสร็จการชำระค่าสมัคร
ส่งวิทยาลัยฯ ก่อนวันสอบข้อเขียน (Young Executive)
หรือ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ (Executive)


รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์การรับสมัครออนไลน์ โดยคลิกที่ไอคอนด้านล่างนี้

สมัคร MBA Online

การตรวจสอบก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด การที่เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ รับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่า "ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการ" ทั้งนี้วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบ ตามกำหนดในแต่ละรอบ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อที่ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัคร โดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานในการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

up กลับไปด้านบน