นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ระยะเวลาในการศึกษา / ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา (ชุดวิชา) ตามหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) รวมตลอดหลักสูตร 6 ชุดวิชา ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชุดวิชา (ภาคการศึกษา) ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 และ 4 สิงหาคม - ตุลาคม (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 2 และ 5 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (12 สัปดาห์)
ชุดวิชาที่ 3 และ 6 เมษายน - มิถุนายน (12 สัปดาห์)


มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1  
ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3 ชุดวิชาที่ 4  
ชุดวิชาที่ 5 ชุดวิชาที่ 6


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 26,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 263,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 39,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Executive MBA โควตา ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
10 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 25,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 118,000 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 15,500 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

รับจำนวน
50 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 22,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 220,600 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 33,100 บาท (6 ชุดวิชา)

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับจำนวน
120 คน
ค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 24,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 241,500 บาท
ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อชุดวิชา) 36,250 บาท (6 ชุดวิชา)


up กลับไปด้านบน