home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการรับสมัคร วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563

Executive MBA และ Young Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 15 ธ.ค. 62 - 10 มี.ค. 63 11 มี.ค. - 2 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 มี.ค. 63 4 มิ.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ 15 มี.ค. 63 7 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 16 มี.ค. 63 8 มิ.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 16-22 มี.ค. 63 8-12 มิ.ย. 63

up กลับไปด้านบน