นี่คือเว็บเก่าของ MBA KKU หากต้องการข้อมูลล่าสุดกรุณาเข้าเว็บใหม่ที่ https://mba.kku.ac.th
home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
รายนามคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

รายนามคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

  คณะกรรมการที่ปรึกษา

  board
  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
  board
  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
  board
  ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
  board
  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
 2. คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

  คณะกรรมการอำนวยการ

  board
  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
  board
  ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย
  board
  ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

  board
  นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
  board
  ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
  board
  นายปราโมทย์ โชติมงคล
  board
  ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
  board
  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
  board
  รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
  board
  นายโชคชัย คุณวาสี
  board
  รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ

up กลับไปด้านบน