home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

 

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องจุฑาทิพย์ 15 พ.ย. 60 13.30-14.15 น. 585740370-2 นายฐนิศร์ บุญแสนสุข แนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หน่วยการให้บริการงานเครดิต ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น ธนาคาร XYZ จำกัด (มหาชน) 30 พ.ย. 60 3 ม.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 20 พ.ย. 60 14.00-14.45 น. 585740321-5 นางสาววลาสินี  ยืนนาน การเพิ่มความสุขในองค์กร กรณีศึกษา ฝ่ายตรวจสอบรายได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 5 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61
ห้องจุฑาทิพย์ 20 พ.ย. 60 15.00-15.45 น. 585740263-3 นายชลธี  ศรีโฉม แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายยา บ. XYZ จำกัด 5 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61