home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

ตารางการสอบ Present IS

 

ห้องสอบ วันสอบ เวลาสอบ รหัส ชื่อสกุล ชื่อเรื่อง 15 วันหลังสอบ ครบ 50 วัน ส่งเล่ม MBA
ห้องจุฑาทิพย์ 22 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740450-4 นางสาวอรทัย ต่ายทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกอาหารพร้อมรับประทานประเภทอาหารไทยไปยังประเทศเกาหลีใต้ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 22 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740372-8 นายณภัทร แพทยาไทย การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรชนิดลูกกลอนจากกล้วยน้ำว้า เพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อย 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 22 ก.ย. 60 13.00-13.45 น. 595740190-5 นางสาวจิรานุช มาร์แชล แนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 22 ก.ย. 60 14.00-14.45 น. 595740244-8 นางสาวพิณชนก ดีเจริญ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านยาคุณภาพในเขตตำบลบ้านเป็นด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑาทิพย์ 25 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740072-0 นายเกรียงไกร ศรีหริ่ง แนวทางการเปิดธุรกิจสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 25 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740409-1 นางสาวมณีเมข รัตนตรัยรักษ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านอาหารส้มตำวันวาน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
               
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 10.00-10.45 น. 585740158-0 นางสาวพริมสุจี อมตธงไชย การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 11.00-11.45 น. 585740165-3 นางสาวพัลลีพร จันทร์สนิท การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายผ้าม่านของร้านศิริวรรณผ้าม่าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ห้องจุฑาทิพย์ 27 ก.ย. 60 15.00-15.45 น. 585740426-1 พันตำรวจโท วีร์ธวัช วีรธันยาวัชร์ กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของสถานบันเทิงร้านบ้านกรูคลับแอนด์บาร์ 7 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60