home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

แจ้งเปลี่ยนวันเรียน วิชา 910753 การพัฒนาองค์กรเชิงบวก ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ (จาก 19 ม.ค. 62 เป็น 27 ม.ค.62)

แจ้งเปลี่ยนวันเรียน วิชา 910753 การพัฒนาองค์กรเชิงบวก
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
จาก 19 ม.ค. 62 เป็น 27 ม.ค.62

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว