home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ นำกระเช้าเพื่อมอบให้กับรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว