home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ถึงหัวหน้าห้องหรือตัวแทนนศ. รุ่น Ex25 Ex24 Y20 Y19 ทุกsec

ถึงหัวหน้าห้องหรือตัวแทนนศ. รุ่น Ex25 Ex24 Y20 Y19 ทุกsec รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอนัดหัวหน้าห้องหรือตัวแทนนศ. รุ่น Ex25 Ex24 Y20 Y19 ทุกsec ประชุมเพื่อหารือเรื่อง ดูงาน ในประเทศ บีเกมส์ ไหว้ครู และวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 18 ส.ค 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 1 หน้าห้องคณบดี /ประกาศจากงานบริการวิชาการและกิจกรรม

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว