home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

ขยายวันรับบทความวิชาการ การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 (NCBMI 2018)

ขยายวันรับบทความวิชาการ การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 (NCBMI 2018)

https://mba.kku.ac.th/ncbmi

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว