home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน รายวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : ไม่มีผู้สอบผ่าน วิชา CM 017 801 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว