home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

สัปดาห์การประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ประจำภาค2/2560 (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาที่ยังไม่ทำการประเมินรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์เอกสารที่แนบไป และให้เข้าทำการประเมินทั้งรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะเปิดให้ประเมินอีกเป็นรอบสุดท้าย (ไม่เปิดอีกแล้ว) ซึ่งถ้านักศึกษาคนใดไม่เข้าประเมินในวันดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ประกาศผลการศึกษาเฉพาะนักศึกษาในรายวิชานั้น (ขอให้รักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง)

โดยการตรวจสอบรายชื่อนั้นนักศึกษาสามารถเลือกดูจาก sheet แต่ละ sheet ซึ่งจะระบุว่าเป็นรายวิชาอะไร Sec.ไหน หรือ อาจารย์ผู้สอนท่านใด วิชาอะไร sec.ไหน 

เช่น รายวิชา 703.1 หมายถึง นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 900703 sec.1 และยังไม่ได้ประเมินรายวิชานี้

       อ.ชื่นจิตร 712.1 หมายถึง นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 910712 Sec.1 และยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอน คือ อ.ชื่นจิตร

*** นักศึกษา Executive 24 ที่ลงเรียนรายวิชา 910715 ให้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน คือ ดร.ภักดี ในรายการที่ปรากฏชื่อ อาจารย์พิเศษ

*** และหากนักศึกษาพบปัญหาในการเข้าประเมินโปรดแจ้งให้ทางฝ่ายวิชาการทราบด้วย เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป  (043-202143-4 ต่อ 45513 หรือ 095-6692916)

 

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว