home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA KKU แสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี วันที่ 13 กันยายน 2560

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวุธ ยิ้มแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี วันที่ 13 กันยายน 2560

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว